Toen het corona virus in december vorig jaar opdook in China werd onze lokale politiek gedomineerd door de fusieplannen met Brielle en Westvoorne en de financiële tekorten die in onze gemeente waren ontstaan. Inmiddels is het eind maart 2020 en zijn we ook in Nederland en dus ook in Hellevoetsluis totaal in de ban van datzelfde virus. Toch heel bijzonder hoe de wereld er in een paar maanden heel anders kan uitzien.

Niet dat de fusie en de financiële problemen ineens van het toneel verdwenen zijn, maar onze politieke en dagelijkse wereld wordt nu wel bepaald door de gevolgen van het virus en de landelijke en lokale maatregelen die ter bestrijding ervan zijn en worden genomen. Natuurlijk moet het proces van de fusie gewoon doorgaan en moeten de financiën op orde worden gebracht, maar de bestuurlijke besluitvorming daarover vindt wel plaats onder bijzondere omstandigheden. Zo worden er zo min mogelijk vergaderingen gepland waarbij raadsleden fysiek aanwezig hoeven zijn en vergadert de VVD fractie digitaal.

Toch komt onze raad in minimale samenstelling (een minimale bezetting van 13 raadsleden is echter vereist) op 15 april samen om de hoogstnoodzakelijke besluiten te nemen, zoals o.a. het principe besluit om tot een herindeling te komen met Brielle en Westvoorne; want het bestuur van onze stad moet natuurlijk gewoon doorgaan. Dat laatste geldt tevens voor de noodverordeningen die door onze burgemeester als uitvloeisel van de kabinetsmaatregelen zijn afgekondigd o.a. met betrekking tot de sluiting van de horeca en het samenscholingsverbod. Het hoeft geen nadere uitleg dat die maatregelen – hoewel ze onvermijdelijk zijn – voor onze inwoners, onze verenigingen en ondernemers grote gevolgen hebben. Vooral de financiële gevolgen voor de laatste groep zijn op korte termijn aanzienlijk. De VVD wil naast de steunmaatregelen van het kabinet ook lokaal onze ondernemers in deze moeilijke tijd ondersteunen.

Laten we hopen dat het virus snel wordt overwonnen en dat het aantal slachtoffers beperkt blijft. Onze gedachten zijn bij diegene die op de IC’s liggen en hun naasten en bij de naasten van alle overledenen.
En natuurlijk past hier grote waardering voor het werk van al diegene in de zorg, onze hulpverleners, het supermarktpersoneel, de kinderopvang en alle vrijwilligers die zich dag en nacht voor ons en de zieken inzetten. Een supergroot compliment voor hen. Laten we tot slot ook trots zijn op onze eigen Minister President Mark Rutte, die in deze moeilijke tijd het hoofd koel houdt en daadkracht toont.

Dick Bosgieter
Fractievoorzitter VVD Hellevoetsluis