Mijn eerste column in Groot Hellevoet. En waar ga je die dan over schrijven? Natuurlijk over een actueel onderwerp dat de inwoners bezighoudt. Als je de (sociale) media een beetje volgt kom je dan al gauw uit bij de fusie op Voorne en de financiële positie van Hellevoetsluis.

Laat ik beginnen met de voorgenomen fusie. De lokale VVD is altijd al een voorstander geweest van deze bestuurlijke fusie. We redden het in deze complexe bestuurlijke wereld als kleine gemeente niet meer alleen. Er worden steeds meer taken van de Rijksoverheid naar de gemeenten overgeheveld, zoals in het sociale domein. Ook hebben kleine gemeenten weinig in te brengen in het kader van globalisering en regiovorming. Na de fusie hebben we straks een grotere bestuurskracht en meer invloed in de regio. Ik hoor u zeggen: ‘Laten ze eerst maar eens zorgen dat de financiën binnen Hellevoetsluis op orde komen ‘. En daar heeft u dan natuurlijk ook een punt.

Eerst dan maar even over die financiën. De VVD staat altijd voor een solide financieel beleid. We hebben dan ook tijdens de laatste raadsvergadering een aantal toezeggingen van het college gevraagd om onze controlerende taak beter te kunnen uitoefenen. Daarvan is de belangrijkste een maandelijks rapport van de financiële situatie, zodat we waar mogelijk nog kunnen bijsturen. Tegelijkertijd is een feit dat een heel groot deel van het tekort is ontstaan in het sociale domein.

Het Rijk heeft de uitvoering daarvan zoals de Jeugdzorg aan de gemeenten overgedragen, maar heeft er te weinig geld bij geleverd om deze taken goed uit te voeren. Of zelfs tussentijds de regels ten nadele van gemeenten bijgesteld. Vind je het dan gek dat in vele gemeenten, waaronder dus ook de onze, tekorten zijn ontstaan. En dat is nu precies ook een reden om door middel van een fusie financieel en bestuurlijk sterker te staan om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden. Vanzelfsprekend is een financiële scan van alle 3 de gemeenten daarvoor eerst noodzakelijk.

Tot slot vormt de fusie ook een kans voor een meer op maat gesneden dienstverlening aan onze inwoners. En natuurlijk moet de identiteit van de kernen in die nieuwe gemeente behouden blijven. Laten we met zijn allen zorgen dat de nieuwe gemeente op Voorne een succes wordt.