Hieronder vind u de tekst die Dick Bosgieter uitsprak tijdens de raadsvergadering op 15 april 2020 met een beperkt aantal raadsleden en 1,5 meter afstand tot elkaar in verband met het Coronavirus.

Het is vanavond in meerdere opzichten een gedenkwaardige avond. We vergaderen als gevolg van de coronacrisis in een zeer afgeslankte vorm, met 1,5 meter afstand tot elkaar. Voor de bestrijding van het corona virus is afstand houden tot elkaar echter noodzakelijk.
Afstand houden tot elkaar is voor het besluit dat we vanavond nemen nu juist niet het medicijn.
We nemen vanavond namelijk als raad het principebesluit om over te gaan tot herindeling van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne en starten daarvoor de Arhi-procedure op om zodoende op 1 januari 2023 op te gaan in een gemeente. Daar past het juist om een arm om elkaar heen te leggen en niet het houden van afstand.


De lokale VVD is altijd al een voorstander geweest van deze bestuurlijke fusie. We redden het in deze complexe bestuurlijke wereld als kleine gemeente niet meer alleen. Er worden steeds meer taken van de Rijksoverheid naar de gemeenten overgeheveld, zoals in het sociale domein. Ook hebben kleine gemeenten weinig in te brengen in het kader van globalisering en regiovorming. Na de fusie hebben we straks een grotere bestuurskracht en meer invloed in de regio. En natuurlijk moeten we een goed financieel onderzoek bij elkaar verrichten, zodat we financieel niet voor verrassingen komen te staan. Voorwaarden om dit proces tot een goed einde te brengen zijn vooral het hebben van vertrouwen in elkaar en elkaar te behandelen op basis van gelijkwaardigheid.


Tot slot vormt de fusie ook een kans voor een meer op maat gesneden dienstverlening aan onze inwoners. En natuurlijk moet de identiteit van de kernen in die nieuwe gemeente behouden blijven. We dragen het stokje nu over aan de 3 college’s, maar onze fractie wil nadrukkelijk betrokken blijven bij het verdere proces. Deelname aan een gezamenlijke fusiecommissie ex artikel 82 gemeentewet is daar een goed middel voor.
Laten we met zijn allen zorgen dat de nieuwe gemeente op Voorne een succes wordt.
Uiteindelijk wordt dat dan voor ons het nieuwe normaal’.

Dick Bosgieter
Fractievoorzitter VVD