Donderdag 9 juli – de laatste raadsvergadering voor het zomerreces – stond voor de Hellevoetse raad in het teken van de behandeling van de jaarstukken en de zomernota. Op anderhalve meter afstand van elkaar debatteerde onze raad over de financiële situatie van onze gemeente.

Sinds het begin van maart van dit jaar leven we in roerige tijden in verband met het coronavirus. Tijden waarvan we tijdens de behandeling van de vorige zomernota op 10 juli 2019 ons nog geen enkele voorstelling konden maken.

Hoe anders is het nu. Er is een tekort van 12,5 miljoen euro en we bevinden ons in de grootste financiële crisis sinds de jaren 30 van de vorige eeuw. Daarnaast moeten we ook erg wennen aan het nieuwe normaal in Nederland met de 1,5 meter samenleving. En laten we daarbij niet vergeten dat de corona crisis ook grote financiële consequenties en impact heeft voor onze Hellevoetse inwoners en ondernemers.

De fractie van de VVD heeft zich de afgelopen periode grote zorgen gemaakt over de oplopende tekorten. Het college was niet in control en we werden te vaak voor verrassingen geplaatst. Inmiddels hebben we op grond van de genomen maatregelen, zoals de ontwikkeling van meer controle- en sturingsmechanismen, wel meer vertrouwen in de toekomst gekregen.

In de pers en in de publieke opinie is ten onrechte het beeld ontstaan van een failliet Hellevoetsluis dat van het ene financiële debacle in het andere rolde. Dat beeld hebben we in de raadsvergadering van 9 juli wel proberen bij te stellen. Hoewel er weliswaar een tekort van 12,5 miljoen euro is, is dat tekort voor het overgrote deel verklaarbaar en is dat niet het gevolg van financieel wanbeheer.

Allereerst zijn er in de afgelopen jaren flinke investeringen gedaan. Zo is er onder andere geïnvesteerd in een nieuw zwembad, een Integraal Kindcentrum en het winkelcentrum.

In het sociaal domein is er een groot tekort ontstaan, omdat het Rijk de uitvoering van de Jeugdzorg, WMO, etc. naar de gemeenten heeft overgeheveld zonder daar voldoende geld voor te hebben beschikbaar gesteld. Ook heeft het Rijk met betrekking tot de WMO tijdens het spel de spelregels veranderd door de huishoudelijke hulp inkomensonafhankelijk te maken, waardoor de vraag toenam zonder dat de financiën waren geregeld.

Wat dat betreft is de situatie in Hellevoetsluis zeker niet uniek. Kijk maar naar de recente ‘Gemeenten in nood actie‘, waarbij duidelijk werd dat bij veel gemeenten het financiële water tot aan de lippen staat. Ook de Provincie Zuid Holland heeft ter ondersteuning van de gemeenten de noodklok geluid, evenals onze wethouder Financiën. En laten we ook niet vergeten dat de stopzetting van de WOV (werkorganisatie Voorne) geld heeft gekost.

Wat er op ons afkomt is ook niet bepaald rooskleurig. Zo zullen we minder geld uit het gemeentefonds krijgen en zal de corona crisis zeker nadelige financiële gevolgen gaan hebben voor onze gemeente. Het college heeft aan alle fracties gevraagd om met voorstellen te komen om toekomstige financiële tegenvallers beter te kunnen opvangen. De VVD heeft daarop het voorstel gedaan om de gemeentelijke organisatie te laten onderzoeken of het mogelijk is om 3% financiële ruimte te vinden binnen de huidige begroting. Dat was tenslotte vorig jaar ook al eens gelukt. Maatwerk is daarbij wel van belang.

Dick Bosgieter

Fractievoorzitter VVD Hellevoetsluis