Tijdens de raadsvergadering van 26 september werden de uitkomsten van het rekenkameronderzoek naar het armoedebeleid van de gemeente Hellevoetsluis besproken. Uit het onderzoek van de rekenkamer blijkt dat de gemeente het armoedebeleid op een juiste manier uitvoert en heeft aanbevelingen gedaan die ervoor kunnen zorgen dat de gemeente de doelen kan halen die zij voor ogen heeft. Volgens de rekenkamer legt de gemeente met het beleidsplan Draagkracht voor Eigen Kracht 2017-2020 een uitgewerkte basis neer voor minima- en schuldhulpverlening.

Voor de gemeenteraad was er gelegenheid om te reageren op de resultaten van dit onderzoek. De VVD van Hellevoetsluis heeft daarom aandacht gevraagd voor de kleine ondernemers en de zzp’ers die – soms volledig buiten hun schuld om – in de financiële problemen zijn gekomen. Het komt ook voor dat deze mensen niet weten dat zij in bepaalde situaties recht hebben op bepaalde vormen van ondersteuning.

In reactie geeft het college te kennen dat met de invoering van het nieuwe beleid Draagkracht voor Eigen kracht een reeks maatregelen zijn getroffen die de rechtsongelijkheid hebben weggenomen voor zover zelfstandig ondernemers werden buitengesloten en hen dezelfde toegang tot het minimabeleid gegeven als andere inwoners met een minimum inkomen. Daarnaast zijn er extra ondersteuningsvormen bijgekomen om ondernemers te ondersteunen en wordt er samengewerkt met externe partijen, waaronder het Rotterdamse Bureau voor Zelfstandigen.

Ondernemers met een minimum- inkomen kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belasting op basis van dit inkomen. Voorheen was alleen het gegeven dat iemand ondernemer was genoeg om afgewezen te worden bij een aanvraag voor kwijtschelding ongeacht het inkomen.

Met deze maatregelen heeft het college rechtsongelijkheid weggenomen voor zover zelfstandig ondernemers werden buitengesloten en hen dezelfde toegang tot het minimabeleid gegeven als andere inwoners met een minimum inkomen.

Leonie Troost
Steunfractielid fractie Hellevoetsluis