Met een raadsbreed aangenomen motie heeft de VVD Hellevoetsluis een lans gebroken voor een betere toegang tot de vesting voor langzaam verkeer zoals fietsers, voetgangers en gehandicapten.

De toegang tot de vesting via de Brielse Poort levert voor die groepen nu namelijk verkeersonveilige situaties op.
De VVD roept het college, door middel van een raadsbreed gesteunde motie, op om voor de begrotingsbehandeling van 2019 te komen met een plan om een tweede toegang tot de Vesting in de buurt van de Brielse Poort voor fietsers en voetgangers te realiseren.